Βιογραφικό

Ονομάζομαι Μαρία Σαρίγκολη και είμαι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (BSc) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (ΑΤΕΙ) και είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) με τίτλο «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική» από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC).

Ο βασικός άξονας της κλινικής θεραπευτικής μου παρέμβασης αποτελεί η Υπαρξιακή Συστημική Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Εκπαιδεύτηκα στο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υπαρξιακής Συστημικής Προσέγγισης «Αντίστιξη» στην Αθήνα, όπου και ολοκλήρωσα τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Συστημική σκέψη και Θεραπευτική Πράξη», «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Θεραπεία Οικογένειας», «Εποπτεία Συστημικών Ψυχοθεραπευτων» και «Γενεόγραμμα». Το Ινστιτούτο «Αντίστιξη» αποτελεί πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο από την European Family Therapy Association (EFTA) και συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ), την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Θεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΚΕΨΟ) και την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας.

Έκτοτε, ανανεώνω συνεχώς τις γνώσεις και τις ψυχοθεραπευτικές μου δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες που προάγουν κυρίως τη συστημική προσέγγιση.

Είμαι τακτικό μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ). Επίσης κατέχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού και είμαι εγγεγραμμένο μέλος στον Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ).

Ως Κοινωνική Λειτουργός έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με τη Μη Κυβερνητική Οργανώση Γραμμή Ζωής Silver Alert HELLAS, καθώς και με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Πρόγραμμα «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς».