Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

H Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής επιλογής και ανάπτυξης του ατόμου από την εφηβεία έως και την ενήλικη ζωή. Απευθύνεται σε:

  • Εφήβους που αναζητούν την σωστή επιλογή του λυκείου, της κατεύθυνσης και του επαγγέλματος που θα ακολουθήσουν, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σπουδές, ή την άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας.
  • Ενήλικες ανέργους ή εργαζόμενους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, να ενισχύσουν ή/και να αλλάξουν την σταδιοδρομία τους.

Ο σύμβουλος παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε ο ίδιος ο συμβουλευόμενος να αναγνωρίσει τι θέλει, τι μπορεί και πως θα πετύχει αυτό που τελικά θα αποφασίσει για το παρόν και το μέλλον του. Η υποστήριξη αυτή επιτυγχάνεται με την συνεργασία των δύο σε ατομικές συναντήσεις, ο αριθμός των οποίων ποικίλει ανάλογα με τον στόχο, και τον προσωπικό ρυθμό συμμετοχικότητας και εξέλιξης του ατόμου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει συζήτηση, συμπλήρωση ερωτηματολογίων και ασκήσεων που στοχεύουν στην αυτογνωσία και την αποσαφήνιση προσδοκιών, επιθυμιών και δυνατοτήτων, καθώς και τεχνικές που διευκολύνουν την λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό δράσης. Η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και εξειδικευμένων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχει αντικειμενικά, έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα στους κύριους τομείς που αφορούν την επιλογή επαγγέλματος και την συμβατότητα του με την προσωπικότητα του ατόμου. Η επιλογή του επαγγέλματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσωπική ζωή και τα συναισθήματα του ατόμου και ορισμένες φορές χρειάζεται να δοθεί χώρος σε αυτά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή.

Μοιράσου το άρθρο...

Similar Posts