Υπηρεσίες

Παρέχονται υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες (Ατομική Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Ζεύγους, Θεραπεία Οικογένειας, Ομαδική Ψυχοθεραπεία), καθώς επίσης και υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανοτολισμού.

Όλες οι Υπηρεσίες

Η Ατομική Ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία συζήτησης μεταξύ ενός ψυχοθεραπευτή και ενός ατόμου που ζητά βοήθεια για κάποιο σοβαρό προσωπικό του θέμα. Πρόκειται για μια σχέση αμοιβαιότητας ανάμεσα σε θεραπευτή και θεραπευόμενο με στόχο τη διευκόλυνση των επιθυμητών αλλαγών, την εύρεση λύσεων και τη βελτίωση ποιότητας της ζωής του δεύτερου.

Η ατομική ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις  άγχους, φοβιών, κατάθλιψης, ψυχοσωματικών ενοχλήσεων, πένθους, χαμηλής αυτοπεποίθησης, δυσκολιών στις προσωπικές, συζυγικές ή οικογενειακές σχέσεις, δυσκολιών στον χώρο εργασίας, και άλλα.

Για να υπάρχει μια καλή σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι απαραίτητο είναι το κάθε μέλος να έχει καταρχήν μια καλή σχέση με τον εαυτό του. Στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι το κάθε μέλος να εκφράσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες  του με τέτοιο τρόπο που το άλλο μέλος να μπορέσει να ακούσει και να καταλάβει. Ο καθένας χρειάζεται να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη στη σχέση, για να έρθει η κοντινότητα και η ουσιαστική επικοινωνία.

Η οικογενειακή θεραπεία έχει ως σκοπό την ανάδειξη και ενεργοποίηση των υγειών δυνάμεων της οικογένειας ως συνόλου αλλά και του κάθε μέλους ξεχωριστά. Ενισχύονται οι μετακινήσεις και η ευελιξία και ενθαρρύνεται η επικοινωνία και η έκφραση συναισθημάτων.

Η ύπαρξη συμπτώματος στο παιδί αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα δυσλειτουργικών οικογενειακών σχέσεων και είναι η αφορμή να συζητηθούν δυσκολίες, προβληματισμοί και ανησυχίες ώστε να παραχθεί ένα νέο συμβόλαιο με λειτουργικούς όρους που απελευθερώνει και αναδεικνύει τα μέλη της.

Η ατομική ψυχοθεραπεία των εφήβων προϋποθέτει ξεκάθαρους κανόνες ειλικρίνειας, εκτίμησης, αποδοχής και διαθεσιμότητας. Δημιουργεί τους όρους, ώστε ο έφηβος να βιώνει ένα λειτουργικό σχετίζεσθαι, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει στην ζωή του, αναλαμβάνοντας την προσωπική του ευθύνη.

Η αποτελεσματική ατομική ψυχοθεραπεία των εφήβων προϋποθέτει την παράλληλη ψυχοθεραπευτική εργασία με τους γονείς.

Η ομαδική θεραπεία έχει ως στόχους την προσωπική αυτογνωσία, εξέλιξη και λειτουργικό τρόπο διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων.

Η ομάδα λειτουργεί σε πλαίσιο εμπιστοσύνης, σεβασμού, ειλικρίνειας και αποδοχής των μελών της. Η καθολικότητα, η ενστάλαξη ελπίδας, ο αλτρουισμός, το αίσθημα του ανήκειν και η συνεκτικότητα είναι παράγοντες που ανακουφίζουν και εμψυχώνουν τα μέλη της ομάδας ώστε καθώς εκφράζουν και μοιράζονται σε μια δυναμική αλληλεπίδραση προσώπων τραυματικές εμπειρίες, επιθυμίες και πανανθρώπινα υπαρξιακά ζητήματα που παράγουν άγχος ανακαλύπτουν ότι είναι σημαντικοί για τους άλλους, υπερβαίνουν τα όρια του εγώ, συνηχούν με την εμπειρία και τα βιώματα των άλλων και γίνονται εμψυχωτές μιας πορείας αλλαγής στο εδώ και τώρα.

Τέλειος γονιός δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να εκπαιδευτεί, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αναπτυξιακές φάσεις του παιδιού. Όρια, επιθετικότητα, άγχος αποχωρισμού, κοινωνική συστολή, φοβίες, διαταραχές ύπνου είναι μόνο κάποιες από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς.

H διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία πραγματοποιείται σε συνεδρίες με τηλεδιάσκεψη (Skype, Viber, Whatsapp).

Αυτή η μέθοδος συνεδριών απευθύνεται σε όσους δε μπορούν να κινηθούν ή δε θέλουν για κάποιο λόγο να μετακινηθούν από τον χώρο τους.

H online ψυχοθεραπεία είναι ευρέως αναγνωρισμένη και απόλυτα αποδεκτή θεραπευτική παρέμβαση.

H Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής επιλογής και ανάπτυξης του ατόμου από την εφηβεία έως και την ενήλικη ζωή. Απευθύνεται σε:

  • Εφήβους που αναζητούν την σωστή επιλογή του λυκείου, της κατεύθυνσης και του επαγγέλματος που θα ακολουθήσουν, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σπουδές, ή την άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας.
     
  • Ενήλικες ανέργους ή εργαζόμενους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, να ενισχύσουν ή/και να αλλάξουν την σταδιοδρομία τους. 
     

Ο σύμβουλος παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε ο ίδιος ο συμβουλευόμενος να αναγνωρίσει τι θέλει, τι μπορεί και πως θα πετύχει αυτό που τελικά θα αποφασίσει για το παρόν και το μέλλον του. Η υποστήριξη αυτή επιτυγχάνεται με την συνεργασία των δύο σε ατομικές συναντήσεις, ο αριθμός των οποίων ποικίλει ανάλογα με τον στόχο, και τον προσωπικό ρυθμό συμμετοχικότητας και εξέλιξης του ατόμου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει συζήτηση, συμπλήρωση ερωτηματολογίων και ασκήσεων που στοχεύουν στην αυτογνωσία και την αποσαφήνιση προσδοκιών, επιθυμιών και δυνατοτήτων, καθώς και τεχνικές που διευκολύνουν την λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό δράσης. Η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και εξειδικευμένων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχει αντικειμενικά, έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα στους κύριους τομείς που αφορούν την επιλογή επαγγέλματος και την συμβατότητα του με την προσωπικότητα του ατόμου. Η επιλογή του επαγγέλματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσωπική ζωή και τα συναισθήματα του ατόμου και ορισμένες φορές χρειάζεται να δοθεί χώρος σε αυτά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή.

Το «ΑΡΙΑΔΝΗ – Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού» έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει μαθητές ή ενηλίκους να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα του εαυτού τους αλλά και της αγοράς εργασίας, ώστε να κάνουν τις πιο κατάλληλες για τους ίδιους επιλογές.

doctoranytime

Δες τη διαθεσιμότητα και κλείσε εύκολα ραντεβού online!

Κλείσε Ραντεβού