Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

H Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής επιλογής και ανάπτυξης του ατόμου από την…