ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Ο θεραπευτής σου καθρεφτίζει τα σημεία εκείνα που χρειάζονται δουλειά πάνω σου. Σε βάζει σε θέση να καταλάβεις τον λόγο για τον οποίο αντιδράς συνέχεια με τον ίδιο τρόπο σε ορισμένες καταστάσεις. Εν εξελίξει της διαδικασίας της ψυχοθεραπείας αντιλαμβάνεσαι όλο και περισσότερο τα συναισθήματά σου, τις δυνατότητές σου καθώς και τα κίνητρά σου.